Mentoraat Documentaire Fotografie [DF]

In de periode september 2023 - april 2024 volgden 10 leden uit onze afdeling het mentoraat Documentaire Fotografie onder leiding van bondsmentor Peter van Tuijl. Afgelopen zaterdag 20 april presenteerden zij hun eindresultaat. Dit resultaat is gebundeld in een boek. De link naar het boek van het mentoraat is: 

https://indd.adobe.com/view/85f44ef1-ac48-4c79-ba65-a327a043b12f

DF 

Over het mentoraat

Documentaire Fotografie heeft te maken met de wereld waarin we leven (geleefd hebben, het toekomstig leven) en doet daarover visuele uitspraken, eventueel aangevuld met woord. Die wereld kan ver weg of dichtbij zijn, algemeen gangbaar of specifiek en persoonlijk. Ook enscenering kan hiervan deel uit maken in de veronderstelling dat hiermee uitspraken over ‘de wereld’ worden gedaan.

Doel mentoraat
Het mentoraat DF is gericht op de (verdere) ontwikkeling van de (individuele) fotograaf op het gebied van de documentaire fotografie.

Voor wie

  • Fotografen die een redelijke fotografische basis hebben op het gebied van techniek en vormaspecten (zoals compositie, lichtvoering, kleurgebruik e.d.) én bovendien interesse hebben in -en ook enige algemene kennis hebben over- documentaire fotografie.
  • Fotografen die in series willen werken en gedurende een langere periode (ongeveer 7 maanden of meer) willen werken aan een specifiek onderwerp of thema.
  • Fotografen die bereid zijn om gedurende het mentoraat regelmatig aan het project te werken, uitgaande van een wekelijkse investering (onderzoeken, fotograferen, contacten, e.d.) van ongeveer 4 uur. 

Aantal Deelnemers 
Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers. Bij voldoende aanmeldingen wordt een nieuw mentoraat georganiseerd.