FoMu Antwerpen | Stephan …

October
vrijdag
25
FoMu Antwerpen | Stephan Vanfleteren | Present tot 19 april 2020
Present is de eerste grote overzichtstentoonstelling van de gerenommeerde Belgische fotograaf Stephan Vanfleteren. Bij het grote publiek is hij vooral bekend om zijn indringende zwart-witportretten, maar de voorbije decennia leverden een brede waaier aan journalistieke, documentaire en artistieke fotografie. In deze tentoonstelling krijgen zowel de iconische beelden als de ongekende parels een plaats, en wordt de evolutie in Vanfleterens oeuvre zichtbaar.
De tentoonstelling palmt het volledige museum in en neemt je mee op een fotografische reis door het oeuvre van Stephan Vanfleteren. De eerste jaren van zijn journalistieke werk lezen als een stuk geschiedenis: de affaire Dutroux, de genocide in Rwanda. Rond de millenniumwisseling begint Vanfleteren zich te richten op wat dreigt te verdwijnen. Met de verbetenheid van een archivaris brengt hij zijn heimat en landgenoten in beeld. Wat hem drijft is de melancholie van een rasechte romanticus. Ondertussen kan hij zich beroepen op de ervaring van een doorwinterd fotograaf. België heeft zijn chroniqueur in beelden gevonden.
Tijdens zijn carrière slingert Vanfleteren tussen actie en stilstaan; tussen intense menselijke contacten en volstrekte eenzaamheid. Dit weerspiegelt zich ook in zijn praktijk als fotograaf. Reizen wordt afgewisseld met fotograferen in de besloten omgeving van zijn daglichtstudio. Meer en meer sluipen de verstilling en de dood in zijn werk. Deze thema’s staan centraal in twee recente reeksen die in de intimiteit van zijn st…

Foam | Wright Morris

January
vrijdag
24
Foam opent het jaar 2020 met de eerste tentoonstelling in Nederland van de beroemde Amerikaanse schrijver Wright Morris (1910-1998).
Morris documenteerde het harde leven op het Amerikaanse platteland. Opvallend aan zijn werk is de afwezigheid van mensen. Morris fotografeerde veelal levenloze objecten, die de sfeer van armoede en verval ademen in de nasleep van de economische crisis uit de jaren 30.
Hij verwerkte zijn foto’s in beeldromans waarin beeld en tekst elkaar versterken. De beeldromans The Inhabitants (1946), The Home Place(1948) en Of God’s Country and My People (1968) vormen de rode draad van de tentoonstelling. Hoewel relatief onbekend, en overschaduwd door zijn prijswinnende literatuur, doen zijn foto’s niet onder voor die van andere iconische tijdgenoten. 

Foam | Sheng-Wen Lo

February
vrijdag
21
Sheng-Wen Lo | Extendable Ears | van 21 februari tot en met 5 april 2020
Tijdens de eerste nieuwe Foam 3h tentoonstelling van 2020, wordt het project Extendable Ears van Sheng-Wen Lo tentoongesteld.
Lo stelt de relatie tussen mensen en dieren in hedendaagse samenlevingen ter discussie in veel van zijn projecten. In Extendable Earsstelt Lo zichzelf bloot aan ultrageluidsgolven, die door mensen normaliter niet zintuiglijk waargenomen kunnen worden. Om de mensgerichte geluidservaring aan de kaak te stellen, creëerde Lo een draagbaar apparaat waarmee hij ultrasone golven kan horen zoals de meeste huisdieren ze horen. Alhoewel het bewezen is dat deze geluidsgolven schade kunnen toebrengen aan dieren, zijn mensen zich er niet van bewust dat zij ultrageluidsgolven produceren. Gedurende een maand droeg Lo zijn converter dag en nacht. Hij legde zijn ondervindingen als proefpersoon en zijn dagelijkse ervaringen vast middels video, 360° foto’s en fotografische scans van een droomdagboek dat hij bijhield tijdens zijn experiment.

Nederlands Fotomuseum | A…

February
zaterdag
22
Anaïs López | De Migrant | van 22 februari tot en met 21 juni 2020
Het Nederlands Fotomuseum presenteert het multimediale project De Migrant van fotograaf Anaïs López. Met fotografie, audio, video en tekst neemt Anaïs López je mee op een unieke reis, waarin de Javaanse Myna, een zwart vogeltje, de hoofdrol speelt.
In De Migrant vertelt Anaïs López het roerige levensverhaal van Myna. De vogel, een spreeuwsoort, komt oorspronkelijk uit Java (Indonesië) en wordt aan het begin van de twintigste eeuw naar Singapore gebracht als gewild exotisch pronkdier. Vandaag de dag wordt de Javaanse Myna in Singapore verguisd, verbannen en zelfs vermoord. De Migrant is het opmerkelijke levensverhaal van een vogel, waarin grotere thema’s als de moeizame relatie tussen mens en dier, de gevolgen van snelle stedelijke ontwikkeling en de positie van de ongewenste vreemdeling samenkomen.
 

Huis Marseille | Vivianne…

March
zaterdag
14
Vivianne Sassen | Venus & Mercury van 14 maart tot 15 mei 2020
Acht jaar na haar zeer succesvolle en veelgeprezen expositie In and Out of Fashion keert Viviane Sassen terug in Huis Marseille met de monumentale tentoonstelling Venus & Mercury, die alle zalen en ook de tuin van het museum in beslag zal nemen. Deze tentoonstelling ontstond in Versailles, waar Sassen nieuw werk creëerde geïnspireerd door diverse geschiedenissen rond de Franse hofhouding in de zeventiende en achttiende eeuw. Zij verweefde deze verhalen tot een melancholisch narratief doordrenkt van erotiek, macht, intrige, ziekte, verval en dood. Speciaal voor Huis Marseille maakte Sassen een aantal nieuwe installaties, waaronder een gebaseerd op de bewonersgeschiedenis van het Amsterdamse grachtenpand.
‘Venus’ verwijst naar lust en liefde en ‘Mercury’ naar kwik
Er liggen vele fascinerende verhalen ten grondslag aan de tentoonstelling Venus & Mercury in Huis Marseille. Deze zijn onder andere geïnspireerd door de levens van Marie-Antoinette, koninklijke maîtresses, gifmengers en waarzegsters en door de erotische en ziektegeschiedenissen die zich in de zeventiende en achttiende eeuw rond de Franse hofhouding voltrokken. ‘Venus’ verwijst naar de godin van de liefde en lust, ‘Mercury’ naar kwik, het middel waarmee men vroeger geslachtsziektes probeerde te genezen. Elke zaal vertelt een afzonderlijk verhaal; samen vormen ze een aaneenschakeling van bijzondere geschiedenissen, die vergezeld gaan van poëtische teksten van Marjolijn van Heemstra. Een aantal daarv…